Hoppa till innehåll
9

lautus•nu

Varför namnet Lautus•nu och varför ser loggan ut som den gör?
Loggan
Lautus.nu

9 st stiliserade ”blomblad” som cirkulerar energin oändligt… Se även avsnitt ”9” nedan.

Inspiration
lautus_favicon

Logga och namnet har bla inspirerats av den fina gula blomman Senecio Lautus. Dess gula färg speglar, för mig, solens positiva värme. En uppfriskande & positiv färg som stimulerar nerver, körtlar och hjärnan så vi får mer energi och livskraft.
Blommor har sina helt naturliga cykler, precis som allt annat i vår upplevelse, en bra påminnelse om att allt är i rörelse…
Blombladen skapar även, i min tolkning, loopar som går tillbaka till kärnan, ut på andra sidan och sen åter in till kärnan och fortsätter så i oändlighet.

Namnet

Namnet har många underfundiga referenser och är i grunden ett latinskt ord i kombination med svenska ordet ”nu”.
Översätter man Lautus till engelska får man många synonymer att välja på:
clean, pure, spotless, neat, tidy, speckless, fine, untainted, unflecked, chic, elegant, sumptuous, grand, exquisite, refined, stylish, gent, spiffy, spruce, swellish, swish, twee, gorgeous, delicate, rarefied, sophisticated, spirituel, stately, fashionable, gaudy. Se även avsnitt ”Latin” nedan.

Nio

Loggan har nio ”blomblad” som en strävan efter olika saker. Inom numerologin står 9 bla för expansion, oändligheten och slutet på en cykel och därmed finns mycket samlad visdom med tolerans och support som stora karaktärsdrag.
Vill man fundera i termer av chakran så är 9:e chakrat bortom tid och rum – den gemensamma ande.
9 = ”number of the universe”

Latin

Det latinska ordet Lautus kan man tex tolka som något i stil med ren / rengjord. Så Lautus•nu skulle då kunna tolkas som ”nu rengjord” med anspegling på det personliga arbetet med att ha skalat sina ”löklager” ytterligare.
E-post adressen valde jag till: dags (at) lautus . nu Som då skulle kunna tolkas som: ”dags att rengöra nu”.

Tre

Numerologiskt, som personlighetstal, blir LautusNu > 3, vilket står för att använda kreativitet och optimism för att hjälpa andra människor att uppleva glädje och fantasi mm.
3:e chakrat är gult och kvaliteter som styrka, självkänsla, dynamik och kraft till att våga flöda i förändring.

”Lite Gotländskt”

”Lautus nu” är lite Gotländskt av sig 😉 och kan tolkas som ”Låt oss nu…” och man fyller själv i fortsättningen. Anspeglingen mot känslor och personlig utveckling gör att man tex kan säga:
”Laut us nu expandere”
”Laut us nu känne”
”Laut us nu rengöre…”

Sex

”Lautus” består av 6 bokstäver och 6:an står inom numerologin för bla Stödjande, skyddande, hjälpande, empati och ansvar. Nummer 6 är också en symbol för balans.
6:e chakrat, eller tredje ögat, skänker kunskap om fulländad sanning och icke dualitet, att vi är oskiljaktiga från skapelsen.
Väl värt att sträva efter.

”Nyckeln” 3,6,9

Med ett sökande efter nyckeln till universum 😉 och som beundrare av Nikola Tesla så finns 3, 6 & 9 såklart med bland alla förklaringar här…
“If you knew the magnificence of the three, six and nine, you would have a key to the universe.” – Nikola Tesla

Visst allt detta är kreativt, men är ju begränsande… Så välkommen bortom begränsningarna om du så önskar!
NYHETSBREV
Anmäl er gärna till nyhetsbrevet här