Hoppa till innehåll

Tro Dogmer och Biologi – Bruce H. Lipton – Psych-K®

  • av
tro dogmer och biologi

Utforska, Förstå och Bli Mästare över Ditt Genetiska Öde?

I en värld där gener ofta stämplas som ödet, har Bruce H. Lipton, en banbrytande cellbiolog, omdefinierat spelplanen. Hans verk, ”Tro, Dogmer och Biologi – Hur vårt undermedvetna styr våra gener”, är en otrolig resa genom vårt mänskliga genetiska landskap, där fantastiska saker avslöjas.

Liptons budskap är klart och enkelt: du är inte dina gener. Trots den tekniska sanningen att vi alla bär en specifik genuppsättning, är det uppenbarligen den omgivande miljön som avgör hur generna kommer att uttryckas. En radikal upptäckt som kastar ljus över den långvariga debatten om arv vs miljö.

I hans verk bryter Lipton ner den myt som omgärdar genetiska förutsägelser. Sjukdomar är inte oundvikliga arv, hävdar han, med enbart 1% av vårt sjukdomsuttryck bundet till gener. Istället lägger han betoningen på den fantastiska möjligheten för att kunna skapa en gynnsam miljö för våra celler att trivas i. Det är inte längre trovärdigt att enbart skylla på generna när livet tar en oväntad vändning.

Genom sina egna erfarenheter och en djupdykning i vetenskapens värld, lyfter Lipton fram den förändringsförmåga som vi har inom oss. Hans tjugoåriga forskning om cellers beteende öppnar dörren till nya förståelser av livets innersta väsen.

Ett av de mest slående avslöjandena är även HUGO-projektets insikter. Projektet att kartlägga alla mänskliga gener avslöjade att antalet gener omöjligt är det som definierar oss som art. HUGO-projektet hade förutspått att finna ungefär 120 000 gener i våra 23 kromosompar men hittade ”bara” 25 000 gener, vilket betyder att det finns helt andra styrande faktorer än enkom våra gener!

Lipton lyfter såklart också fram placeboeffekten som ett kraftfullt verktyg för läkning. Genom otaliga exempel visar han hur människors tro och förväntningar kan överträffa konventionell medicin, en tanke som utmanar den moderna läkemedelsindustrin.

Men det är inte bara ytan som Lipton skrapar på. Han gräver djupt ner i sambandet mellan sinnet och kroppen, och hur deras kommunikation formar vår hälsa och välbefinnande. En koppling som, trots dess stora tydlighet, givetvis har mötts av motstånd i det vetenskapliga samfundet.Besök våra partners,shoes – ledare inom moderiktiga skor!

På en praktisk nivå belyser Lipton vikten av föräldrars ord och handlingar i de första åren av ett barns liv. Genom att insupa omgivningen som en svamp, upp till ca 7 års ålder utan att ifrågasätta något, formar barnet en stor del av sin framtid baserat på de ”inspelningar” det får.

Slutligen kastar Lipton ljus över våra nerv- och hormonsystem, och deras roll i att styra våra liv. Med en enkel, men djupgående förklaring, förklarar han hur vårt sinne och vår kropp ständigt växlar mellan försvarssystemet och tillväxtsystemet, båda två kan nämligen inte agera samtidigt.

Genom ”Tro, Dogmer och Biologi”, erbjuder Bruce H. Lipton en nyckel till att frigöra oss från det genetiska ödet. Han bjuder in oss att omfamna vår potential och omdefiniera vad det innebär att vara människa. För i det stora spelet av livet är det till stor del våra val, vår tro samt handlingar som formar vår verklighet.

Bruce H. Lipton förespråkar Psych-K® som metod för att med lätthet programmera om sitt undermedvetna och därmed förändra sin upplevda verklighet. Det finns såklart väldigt många bra sätt att uppgradera sig själv på men Psych-K® är onekligen en otroligt kraftfull metod som både är snabb, effektiv och skonsam.